26. FEBRUÁR

26. FEBRUÁR

Kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží.

1. Jána 5, 5

Pravá víťaziaca viere je tá, čo verí, že Ježiš je Boží Syn, je to nadprirodzená sila, pôsobiaca v srdciach kresťanov prostredníctvom Ducha Svätého.
Tu ide o bystrý rozum, ktorý negáni sem a tam, ani sa neuchyľuje k vlasntým myšlienkam, ale dotýka sa Boha v Kristovi ako v Jeho Synovi, poslanom z nebies, prostredníctvom ktorého svoju vôľu a srdce dáva poznať, a z hriechov a smrti dopomáha k milosti a novému, večnému životu.
Je to zároveň dôvera a vernosť, čo sa nespolieha na vlastné zásluhy a dôstojnosť, ale na Krista, Syna Božieho a na jeho silu a moc, bojujúc proti svetu. Preto to nie je viera chladná, falošná, neživá a nečinná myšlienky, ale živá a činná sila. Tam, kde je prítomná, musia nasledovať jej plody, víťazstvo a sebaprekonávanie. Ak nenasleduje, je to pochybná viera i znovuzrodenie.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Modlitba:
Pane, daruj nám pravú vieru, ktorá bude činná v láske k našim blížnym, a neklátivá v nádeji na život večný. Amen

Komentovať