8. FEBRUÁR

8. FEBRUÁR

Reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život.

Ján 6, 63b

Žiaľ, je málo tých, a ja medzi nimi, ktorí by pred inými schvaľovali, čo by o Písme alebo niektorom žalme počas svojho života zo srdca tvrdili: Ty si moja obľúbená kniha, ty si môj vlastný žalmíček.
A je to iste veľká pliaga na zemi, že Písmo sväté je zavrhované – aj tými, ktorí sú mu nablízku. Všetky ostatné veci, umenie a knihy, sú predmetom záujmu deň a noc, pri nich práca a snaha nemá konca. A tí mu veľkú česť robia, že si Písmo raz prečítajú, čo dokážu nepochybne všetci, a nenájdeme umenie ani knihu pod slnkom, ktoré by si každý tak rýchlo osvojil ako Písmo sväté.
To predsa nie sú slová na čítanie, ako si niektorí myslia, ale číre slová života v ňom obsiahnuté, ktoré nie sú dané na špekuláciu a snenie, lež pre život a dielo.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Modlitba:
Hospodine, urob ma chápavým, aby som sa naučil Tvojím príkazom. Amen

Komentovať