Musa Panti Filibus bude biskupom v Nigérii

Farár Musa Panti Filibus , riaditeľ oddelenia pre misiu a rozvoj (OMR)Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve bol Luteránskou cirkvou Krista v Nigérii (LCKN) povolaný za biskupa diecézy Mayo Belwa. “Teším sa z toho, no je mi i ľúto súčasne”, vyhlásil v liste Rade SLZ gen. tajomník SLZ M. Junge, keď členom Rady oznámil túto skutočnosť. Musa P. Filibus je hodnotený Jungom ako tvorivý, životaschopný a cirkev milujúci človek. Určite bude z neho výborný biskup diecézy, povedal Junge.
Do SLZ nastúpil pracovať v r. 2002 ako referent Afriky, v dec. 2010 sa stal riaditeľom OMR, po zmene štruktúry SLZ mu Rada r. 2012 zverila aj úlohu zástupcu gen. tajomníka. LKCN je jednou z dvoch členských lut. cirkví v Nigérii. Má vyše 2 miliónov členov. Člení sa na osem diecéz a jednu misijnú oblasť. Diecéza Mayo Belwa leží na severovýchode krajiny. Bola zriadená roku 2011. Má 300 cirkevných zborov a 60 duchovných a pracovníkov cirkvi. Úrad biskupa Filibus prevezme v okt. 2013 v rámci jubilea 100. výročia vzniku LCKN. 53-ročný teológ bol ordinovaný r. 1994.Teológiu študoval v Nigérii a USA. Jeho manželka je tiež farárka. Spolu majú tri dospelé deti.
(www.lutheranworld.org)

Komentovať