Miloš Beblavý

Farár Miloš Beblavý, v národnom duchu vychovaný syn sobotišského farára, prišiel na faru
do Kráľovej Lehoty 3. 2. 1907. Propagoval myšlienku slobodnej cirkvi v štáte a považoval za
neúnosné Apponyiho nariadenie z roku 1908 o zákaze vyučovania náboženstva v slovenčine.
Do Cirkevných listov v roku 1909 napísal: “Akejže to mravno – náboženskej budúcnosti v
ústrety kráčame, keď v štátnych školách dorastajúcemu pokoleniu náuky viery našej v
slovenskej materinskej reči vysvetľovať nesmieme? Veď kam môže doviesť také nariadenie,
ktoré štátnym učiteľom nakladá dozerať na to, aby kňazi a katecheti v štátnych školách
slovenským dietkam maďarsky vysvetľovali hlavné náuky vierovyznania? Najprv žobrákmi a
potom …?! A to všetko pod titulom kultúry a osvety! Ej, beda vám, farizejovia a zákonníci, ktorí
podobáte sa kvetnatým hrobom, ale vo vnútri ste plní umrlčích kostí a rozličnej nečistoty.”

Komentovať