Deň probstva ELCR vo Volgograde

1. februára t.r. sa vo Volgograde konal Deň probstva Stredného Povolžia , na ktorom sa zúčastnili predstavitelia cirkevných zborov Volgogradu, Astrachane, Kamyšina, Lebiažego a Jelisty na čele s probstom Olegom Štulbergom a biskupom Dietrichom Brauerom z Moskvy. Témou stretnutia bolo heslo: “Deti svetla.” Prítomní sa zamýšľali na textami Sv. Písma, potom v skupinkách vyjadrili osobné stanoviská a svedectvá k téme. Koniec tvorili modlitby za cirkev a jej vedenie Pánom.
Vedúci probstva a biskup ELCR sa následne zúčastnili celoruských osláv 70 . výročia bojov v Stalingrade. Zúčastnili sa sprievodu, kladenia vencov k pamätníku a prijal ich gubernátor Volgogradskej oblasti.
(www.elkras.ru)

Komentovať