21. JANUÁR

21. JANUÁR

Ak hovoríme, že nemáme hriechu, sami seba klameme, a nie je v nás pravda.

1. Jánov 1, 8

Ríša Kristova je ríšou hriešnou, nijaký svätec nemusí povedať: Ó všemohúci Bože, priznávam, že som úbohý hriešnik, nepočítaj starú vinu!

Všetci však odriekajú: Otče náš, odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim.-
Ostatní prizbožní svätci, ktorých svätosť siaha do nekonečna, nechápu vôbec nič, domnievajúc sa, že v Kristovej ríši už nieto nijakého hriechu, že v nej musí byť všetko čisté. Akoby tu mali miesto len prvotriedni. Požadujú takého kresťana, ktorý nemá nijaký hriech a je teda svätý, áno, taký ako sám Kristus. To tu dosiaľ nie je.

Ide však o kresťana, ktorý je hriešnikom, svoj hriech pozná, mrzí ho a celým srdcom sa mu vzpiera, pretože hriech dosiaľ cíti.
Ak však stretneš niekoho, kto vraví: Nemám nijakého hriechu, je to nekresťan, nijaký pravý kresťan, áno, ale sám pekelník.

Martin Luther. Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať