Nové verejné knižné miesto so zachránenými knihami na EBF UK

Občianske združenie Domov použitých kníh zriadilo knižné miesto v priestore pri knižnici Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK na Bartókovej 8 v Bratislave. V knižnom regáli sú knihy rôznych žánrov pre študentov, pracovníkov fakulty, návštevníkov knižnice, širokú verejnosť. Návštevníci knižného miesta na EBF UK si knihy môžu vziať so sebou a nemusia ich vrátiť. Ide o zachránené knihy, ktoré združenie zhromažďuje od darcov kníh.

„Našou snahou je sprístupniť knihy každému čitatelovi, preto sa tešíme, že EBF UK poskytla priestor pre netradičné knižné miesto“ uviedla Ľubica Szabóová Vysocká, jedna zo zakladateľov občianskeho združenia. Dobrovoľníci zo združenia budú knižný regál dopĺňať zachránenými knihami a čitateľská verejnosť môže využiť toto miesto aj na uloženie svojich nepotrebných kníh alebo kontaktovať združenie, pri záujme darovať väčšie množstvo kníh.
„Knihy sú zadarmo, za nevrátenie týchto kníh nehrozí upomienka, môžete do kníh písať, robiť si poznámky, obdarovať knihou niekoho blízkeho, použité knihy sú staršie i úplne nové, všetky čitateľné“ vymenúva výhody tejto netradičnej knižnice Ľ. Szabóová Vysocká.
Knižný regál Domova použitých kníh na Bartókovej 8 je návštevníkom k dispozícii každý pracovný deň od 8.00 do 18.00 hod. K myšlienke knižného regálu na fakulte dekan Ľubomír Batka uviedol: „Tento projekt ukazuje, že knihy nevyšli z módy. Vždy sa nájdu ľudia, ktorí ich radi čítajú, zbierajú a iných nimi obdarúvajú. Verím, že takáto „výmenná banka“ kníh bude hojne využívaná“ Patronát nad knižným regálom prevezmú pracovníci knižnice EBF UK.
Knihy nemusia zapadať prachom v domácich knižniciach, plesnivieť na povalách – sú kultúrnou hodnotou a v prípade kníh z Domova použitých kníh, sú to knihy s pridanou hodnotou – rozhodli sa ich darovať ľudia a novými majiteľmi sú ďalší priatelia kníh.

Domov použitých kníh, o.z. zachraňuje knihy pred ich vyhodením do odpadu a posúva ich ďalším čitateľom prostredníctvom verejných knižných miest alebo knižného stánku na verejných podujatiach. Poslaním Domova použitých kníh je záchrana papierových kníh, podpora čítania kníh, sprístupnenie kníh širokej verejnosti.
Kto chce darovať svoje knihy občianskemu združeniu, môže zavolať na Linku záchrany kníh 02/62318163 alebo napísať na knihy@knihyknihy.sk.

Kontakt:
Ing. Ľubica Szabóová Vysocká, koordinátor, e-mail: knihy@knihyknihy.sk
Domov použitých kníh, o.z., Romanova 5, 851 02 Bratislava
www.knihyknihy.sk, www.facebook.com/knihyknihy
mail: knihy (zavináč) knihyknihy.sk
Linka záchrany kníh: 02/62318163

Tlačová správa
Bratislava, 21. 1. 2013

Komentovať