Adventné a vianočné SLB v CZ Sobotište

ADVENTNÉ VEČERNÉ SLB 2012:
Téma: ŽENY V RODOKMENI JEŽIŠA KRISTA

Utorok 4. 12.: EVA
Štvrtok 6. 12.: SÁRA

Utorok 11.12: REBEKA
Štvrtok 13.12. RUT

Utorok 18.12,: ANNA
Štvrtok 20.12.: MÁRIA

I. adventná nedeľa – SLB s VP a spoveďou – 10. 30h
II. advetná nedeľa- 9.12.-Krst.sv. v rámci SLB-10.30 h
III. adventná nedeľa-16.12. – 10.30 h
IV.adventná nedeľa -23.12. – 10.30 h

SLB v Rovensku v adventé nedele – o 9.00h

Detský vianočný večierok- 23. 12. o 17 .00 hod.

ŠTEDRÝ VEČER – SLB o 17.00 hod, v ROV. o 19.00h

BOŽIE NARODENIE- I .slávnosť Vianočná – 10.30 h

Slávnostná večiereň – o 17.00 h

Vianočný sviatok- mučeníka Štefana –
SLB s Večerou Pánovou o 10. 30 h.
/ Rovensko o 9.00 h/

Komentovať