8. DECEMBER

8. DECEMBER

A vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblakoch s mocou a slávou veľkou.

Lukáš 21, 27

Tu môžeš predpokladať silu v množstve anjelov, svätých a všetkých ďalších nebeských bytostí, ktoré prídu s Kristom k poslednému súdu, čo pokladám za prejav rozumný, alebo sily a moci. Ten príchod Kristov bude oveľa mohutnejší, než bol prvý v ponížení a slabosti.
Nehovorí sa, že On iba príde, ale že oni Ho budú vidieť prichádzať. Podľa telesného narodenia tiež prišiel, ale nik Ho takto nevidel. Nepríde ani tak, ako prichádza každodenne duchovne prostredníctvom Evanjelia do veriacich sŕdc; tiež to nikto nevidí.
Tento príchod bude navonok viditeľný tak, že si ho bude musieť všimnúť každý, a teda spoznať, že nejde o nijakého iného človeka, než o telesného Človeka Krista v ľudskej podobe, ako na Zem, prišiel a narodil sa z Márie Panny.
Lebo keď už sa tu hovorí, že uzrú Syna človeka, je jasné, že ide o telesný príchod, videnie telesného v telesnej podobe, v nesmiernej moci, s veľkými húfmi anjelov a so všetkými svätými, vo všetkej nádhere, sediac na svetlom oblaku. O tomto dni hovorí Písmo mnoho a so všetkým sa naň zameriava.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať