advent

Opäť sme sa dožili požehnaného adventného času.
S tichou radosťou pripravujeme svoje srdcia na príchod Betlehemského Dieťaťa. Posielame si „Vianočný list pre Teba“ a „Adventné sviečky“, aby sme v predvianočnom nákupnom ošiali nezabudli na kresťanský rozmer Vianoc.
Ale – iste sa aj vám v týchto dňoch stalo, že uháňajúce autá – prekvapivo – zastali, keď ste chceli prejsť na druhú stranu ulice po prechode pre chodcov, že vám niekto neznámy dal prednosť a s úsmevom aj dvere podržal pri vstupe do budovy, že cítite okolo seba atmosféru žičlivosti, pohody, dobrej vôle, radosti, lásky – a to všetko v prostredí, ktoré v iných obdobiach roku nevnímame ako kresťanské.
Požehnanie Božej lásky sa vylieva na nás všetkých – na spravodlivých aj na hriešnikov, na kresťanov aj na ne-kresťanov.
Všemohúci a milostivý Pán Boh oslovuje svojou nesmiernou láskou v tomto adventnom čase srdcia všetkých ľudí, nielen nás – kresťanov.
A všetci ľudia, nielen kresťania, na Božie oslovenie – či už vedome alebo nevedome – reagujú a sú lepší, milší, priateľskejší ako inokedy…
Kiežby sme si vnímavé srdcia, prežiarené Božou Láskou, zachovali po celý život, nielen v advente.

December 2012

Komentovať