advent

Opäť sme sa dožili požehnaného adventného času. S tichou radosťou pripravujeme svoje srdcia na príchod Betlehemského Dieťaťa. Posielame si „Vianočný list pre Teba“ a „Adventné sviečky“, aby sme v predvianočnom nákupnom ošiali nezabudli na kresťanský rozmer Vianoc. Ale – iste sa aj vám v týchto dňoch stalo, že uháňajúce autá – prekvapivo – zastali, keď ste chceli prejsť na druhú stranu ulice po prechode pre chodcov, že vám niekto neznámy dal prednosť a s úsmevom aj dvere podržal pri vstupe do budovy, že cítite okolo seba atmosféru žičlivosti, pohody, dobrej vôle, radosti, lásky – a to všetko v prostredí, ktoré...