Kolekta (modlitba) pri spomienke na M.R.Štefánika

     Kolekta –  pri spomienke na Milana Rastislava Štefánika v Košariskách

Milostivý a dobrotivý Bože, ďakujeme Ti úprimne, /

že si nám býval príbytkom od pokolenia do pokolenia .//

Ďakujme Ti pri dnešnej pietnej spomienke za to, že si

aj náš národ povolal do svojej služby/

a obdaril si ho vernými a požehnanými služobníkmi. //

Zvlášť ďakujeme spoločne za veľké a vzácne dielo syna tohoto cirkevného zboru košarišského/ za Milana Rastislava Štefánika, ktorého si pred … rokmi náhle odvolal z tejto časnosti do večnosti .//

Nech spočíva navždy v Tvojom milostivom náručí /

a jeho pamiatka nech je požehnaná a vzácna medzi nami z pokolenia na pokolenie .//

      Prosíme ťa o Tvoju ochranu pre nás i našich potomkov/ 

buď a zostávaj nám pevnosťou života a naším hradom prepevným .//

Ochraňuj našu vlasť a veď nás k jednote ducha vo zväzku pokoja, /

až kým neprídeme aj my tam, kde Ty si večne živý Pán panujúcich a Kráľ kraľujúcich v jednote so Synom i Duchom Svätým na veky vekov! Amen 

Ľubomír Batka st.

Komentovať