Rakúska ev. cirkev otvorila facebook

Evanjelická cirkev a.v. a h. v. v Rakúsku zriadila pre záujemcov sociálnych sietí špeciálnu stránku s adresou www.facebook.com/evang.at. Túto stránku vedie online tím tlačového úradu tejto cirkvi. V Rakúsku je pre facebook registrovaných 2,1 milióna osôb vo veku 14-39 rokov.
(www.evang.at)

Komentovať