3. DECEMBER

3. DECEMBER

Vedzte, že Hospodin divne si vyznačil zbožného;

Žalm 4, 4

Akoby chcel povedať: Čo šmátrate sem a tam, čo hľadáte radu a pomoc kdekade, prečo obľubujete tú, či onú útechu? Je to všetko márnosť, nepomáha to, ide o lži, ktorými sa sami klamete. Poznajte a vedzte, počujte a verte: Platná a nezmenená zostáva veta: Kto chce byť Božím svätým, kto chce prijať Jeho milosť a byť Jemu milý a príjemný, ten musí strpieť to, že Boh v ňom prebýva, a to predivným spôsobom.
Tam, kde si poradíte a pomôžete sami alebo niečo zo stvorenstva, pocit predivnosti odpadá, pretože nedialo sa to ponad váš rozum. Ak si nad sebou a ostatnými zúfate a porúčate sa jedine do Božej vôle, vtedy sa splní, že “ Vyvedie tvoju pravdu ako svetlo a tvoje právo ako jasné poludnie” ( Žalm 37, 6), ale to všetko v pravý čas a Jemu vlastným spôsobom, keď ani vy ani nik iný na to nepomyslí.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať