Delegácia LCMS z USA na návšteve v Poľsku

Zástupcovia Luteránskej cirkvi Misurskej synody z USA v osobe troch delegátov navštívili ústredie Luteránskeho centra vo Varšave. Prijal ich biskup Ev. augsburskej cirkvi J. Samiec. V rozhovoroch sa dotkli súčasných úloh cirkví vo svete vo svetle terajších výziev. Hostí z USA informovali o činnosti diakonie a vydavateľstiev. Biskup cirkvi vyjadril podporu pre spoluprácu vydavateľstva Augustana v Poľsku s vydavateľstvom LCMS v USA Lutheran Heritage Foundation. Kontakty oboch cirkví sa konajú cestou dobrovoľníkov z USA na jazykových kurzoch cirkevných zborov a spoluprácou v Stredisku Misie a evanjelizácie EAC v PR.
(www.luteranie.pl)

Komentovať