V Omsku, Rusko, zasadali najvyššie grémia ELC R a ZELC

12. a 13. novembra t.r. v Omsku zasadali dve grémia Evanjelicko luteránskej cirkvi Ruska (ELC R) a Zväzu Evanjelicko luteránskych cirkví (ZELC) : Rada biskupov ZELC a Generálne konzistórium ELC R. Na programe rozhovorov boli otázky právneho charakteru, personálne otázky, finančné, vzdelávania teológov, vzťahy s ELC AV v Rusku a s ELCA.Hovorilo sa aj o zmenách v orgánoch riadenia cirkví a ich registrácii na Ministerstve justície RF.Budúce zasadnutie Rady biskupov bude sa konať v máji – júni 2013 v Biškeku, Generálne konzistórium v máji 2013. Spoločné zasadnutie oboch grémii bude v novembri 2013 v Petrohrade.
(www.elkras.ru)

Komentovať