25. NOVEMBER

25. NOVEMBER

…lebo kto nehodne je a pije, odsúdenie si je a pije, lebo nerozoznáva telo Pánovo.

1. Korintským 11, 29
Viera je potrebná na to, aby sa s p o l i e h a l a a radostne pristupovala na Božie znamenie a zasľúbenie.
Aký by to bol Spasiteľ alebo Boh, ktorý by nás nemohol, alebo nedokázal spasiť, zachrániť od smrti, hriechu, pekla? Musí to byť ohromné, čo pravica Božia zasľubuje a koná. Prichádza však diabol a našepkáva ti: Veru, ako, bol som nehodný prijímať sviatosť a svojou nehodnosťou sa o takúto milosť pripravil? Vtedy sa prežehnaj, nedaj sa hodnosťou, alebo nehodnosťou zviesť. Dbaj iba, aby si veril, to bude pravým znamením čistého Božieho slova, že si a zostávaš hodným.
Viera spôsobuje, že si hodným; pochybnosť spôsobuje nehodnosť. Čím chceš svoju vieru oživiť? Čím sa chceš povzbudiť k vďake? Ak chceš vyčkávať, kým sám k tomu dospeješ, alebo ti diabol k tomu priestor ponúkne, alebo ťa niečo iné pritom p r i b r z d í, potom nedôjdeš nikdy k cieľu.
Pri sviatosti sa musíš snažiť o vrelosť a s dôverou sa k nej vinúť. Musíš si uvedomiť svoju biedu a nedostatok, načúvať a veriť ponuke svojho Spasiteľa. Tak dôjde k zmene tvojho srdca a zmocnia sa ťa iné myšlienky.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať