21. NOVEMBER

21. NOVEMBER

Poviazali Ho teda, odviedli a vydali Pontskému Pilátovi, vladárovi.

Matúš 27, 2

Pilát dovoľoval Kristovi počas Jeho života kázať a robiť zázraky, a nedal sa tým rušiť. Ale veľkňazi, tá bezduchá zloba, nedali pokoj dovtedy, kým Piláta ako sudcu a Ježiša ako zločinca nepostavili zoči-voči. Takto to chodieva doposiaľ. Najzúrivejšími nepriateľmi Krista sú bezduchí duchovní; ak usúdia, že sa im niečo nepozdáva, je to kacírstvo, alebo je proti nim, snažia sa, ako svetskí nositelia moci ( tzv. potentáti), štvať proti Evanjeliu. Musia sa stať jeho katmi a ich žalobami a postojmi sa poškvrniť ako Pilát nevinnou krvou.
Pretrp to, zbožný kresťan. S tvojím Pánom naložili podobne, a vďaka Bohu, že si čestný, aby si pre Jeho meno trpel.
Zdanliví kresťania nás spolu s Kristom považujú za zvodcov a obviňujú naše učenie z toho, že prináša len nešťastie. To si treba osvojiť, ako niečo bežné. Prv než Židia ukrižovali Krista a Štefana ukameňovali, museli oboch – Pána aj služobníka, ktorého meno nosil – obviniť z buričstva a bohorúhačstva. Takých príkladov prináša Písmo nadostač.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať