Diskriminácia kresťanov v Západnej Európe narastá

Sloboda klresťanov je ohrozovaná už nielen v islamských či komunistických krajinách, ale aj v Západnej Európe. Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) so sídlom vo Viedni cez svoje pozorovateľské miesta za ostatných šesť rokov zaregistrovala až 800 prípadov diskriminácie. Tak napr. vo V. Británii za jeden rok každý druhý duchovný mal skúsenosť s diskrimináciou. 95% všetkých protinábožensky motivovaných činov v Škótsku bolo zameraných proti kresťanom. Vo Francúzsku boli dve tretiny útočných aktov zameraných na kresťanské bohoslužobné miesta. Páchateľmi sú zväčša “radikálni ľavičiari”, anarchisti, antifa a protináboženské skupiny, feministky a homo-aktivisti. Napr. pri demonštráciach kresťanov spôsobujú taký hluk a lomoz, že nepočuť slovo. K tomu pristupujú urážlivé plagáty a heslá , napr.” Hätt Maria abgetrieben, wär uns viel erspart geblieben.” Voľne preložené: “Keby bola Mária potratila, mnoho by sa ušetrilo.”
(www.idea.de)

Komentáre k “Diskriminácia kresťanov v Západnej Európe narastá

  1. lubo batka st

    niektoré nahlásené a zverejnené. Nepochyne ich je aj viac. Na druhej strane- kresťania s tým musia počítať.

Komentovať