10. NOVEMBER

10. NOVEMBER

Keď jeden hovorí: Ja som Pavlov! a druhý: Ja som Apollov!, či nie ste príliš ľudia? Čo je Apollo? Čo je Pavel? Služobníci, skrze ktorých ste uverili.

1.Korintským 3, 4-5

Prosím, by sa moje meno zamlčalo a nech sa n e n a z ý v a j ú l u t e r á n i , ale kresťania!
Čo je Luther? Učenie predsa nie je moje. Nebol som ani za nikoho ukrižovaný. Ani svätý Pavel nestrpel to, aby sa kresťania nazývali po ňom, alebo po Petrovi, ale kresťanmi. Ako by som ja úbohé, zapáchajúce vrece červov prišiel k tomu, aby sa deti Kristove nazývali mojím neslávnym menom?
Ale ak si presvedčený, že je Lutherovo učenie učením Evanjelia, potom nemusíš Luthera vôbec zavrhnúť, inak by si s ním zavrhol aj jeho učenie, ktoré si predsa spoznal ako učenie Kristovo. Keby bolo Timoteovi postačovalo, že poznal Evanjelium, neprikázal by mu Pavel, aby sa ani za neho nehanbil, nie pre Pavla, ale pre vec Evanjelia, aby s Pavlom bol zajedno. Keby teda Timoteos povedal: Nepridržiavam sa ani Pavla ani Petra, lež Krista, – bol by veru zapieral tým aj samého Krista. Lebo Kristus hovorí u Matúša v 10. kapitole: “K t o v á s p r i j í m a, m ň a p r i j í m a”, a kto neprijíma vás, aj mnou pohŕda.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať