Zavliekol sa sám na náklady nás všetkých

Opäť jeden genitálny rozsudok slovenského súdnictva. Podľa neho – syna (ex)prezidenta M.Kováča nezavliekla do Rakúska Lexova SIS – je to ohováranie! “Starý ujo” bude musieť milionárovi Lexovi zaplatiť za nactiutr’hanie 3.500.-Euro odškodné. Boh ochraňuj Slovensko!

Komentovať