7. NOVEMBER

7. NOVEMBER

Z nich sú totiž tí, ktorí sa vkrádajú do domov a podmaňujú si žienky,…

2. Timoteovi 3, 6a

Zvodcovia sa nevkrádajú na miesta, kde im stojí v ceste Evanjelium, ale kde sa nachádzajú kresťania a zbožní ľudia. Medzi tých sa vplazia, tu do domu, alebo na iné miesto, nedajú pokoj tak dlho, kým nenaplnia jedom všetky kúty medzi ľuďmi.
Prečo sa nepohybujú medzi bezbožnými a nehlásajú im voľne a otvorene svoje učenie, ako to robievame my o Božej milosti?
Ale nesmelí martýri sa boja o kožu a utekajú pred nebezpečenstvom. Nuž, poznal som práve, že zbožným kazateľom sa obvykle takto vodieva. Okrem toho, že ich prenasleduje zlý, nevďačný svet, musia pretrpieť, že čo s veľkou a veľkou námahou a ťažkou prácou zbudovali, nivočia zvodcovia.
Evanjeliu v ceste prekáža a brzdí trápny satan z oboch strán, sprava i zľava; avšak narobí oveľa viac škody svojimi nástrahami a výmyslami vpravo, než prenasledovaním a vraždami vľavo.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať