WELS pracuje medzi Apačmi v Arizone, USA

Už vyše sto rokov pracujú luteráni medzi indiánskym kmeňom Apačov v severovýchodnej Arizone. Tento kmeň má tu dve rezervácie. A práve medzi nimi v súčasnosti misijne pracuje Wisconsinská Evanjelicko -lueránska Synoda (WELS). Apači sú už v šiestej generácii luteránmi. Cirkev tu má 9 zborov a kazateľských staníc a jedného domorodého pastora na plný úväzok. Slovo Božie sa zvestuje po anglicky a apačsky. V každej rezervácii je jedna základná luteránska škola. Apači prevádzkujú aj Apache Christian Training School, v ktorej je zapísaných do 100 dospelých. Vedie ich apačský pastor a rad evanjelizátorov.
(www.wels.net)

Komentáre k “WELS pracuje medzi Apačmi v Arizone, USA

Komentovať