Začala generálna synoda VELKD

Vo štvrtok 1. nov. 2012 sa v Timmensdorfer Strand začala gen. synoda Spojenej luteránskej cirkvi Nemecka (VELKD). Delegáti a hostia si vypočuli referát vedúceho biskupa VELKD Gerharda Ulricha, ktorý hovoril k téme synody- prípravy na oslavu jubilea reformácie. Podľa neho sa treba zamerať na budúcnosť cirkvi, a to tak, že sa vrátime k podstate – obnove, znovuvytváraniu cirkvi . Chápanie reformačnej viery je chápanie slobody od hriechu, diabla a smrti, ale aj slobody ku solidarite, láske k blížnym. “Sloboda a odovzdanosť, sloboda a služba sú neoddeliteľné”, povedal Ulrich.
Na synode vystúpia s referátmi k téme reformácie: Martin Junge, gen. tajomník SLZ, kardinál Kurt Koch, prezident Pápežskej rady pre jednotu kresťanov a profesor teológie Bernd Oberdorfer.
VELKD má sedem luteránskych krajinských cirkví s takmer desiatimi miliónmi členov. Jej grémiami sú: generálna synoda, vedenie cirkvi a biskupská konferencia.
(www.nordkirche.de)

Komentovať