23. OKTÓBER

23. OKTÓBER

A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude hájiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.

Filipským 4, 7

Pokoj Boží sa nemá chápať ako pokoj, ktorý má Boh pre seba a je ním naplnený, ale ako ten, ktorý nám dáva do srdca, aby sme mali pokoj s Bohom, neklesajúc v zármutku, netúžiac po pokoji, ktorý ponúka (dáva) rozum, najmä ukončením zla. Lež súc pevní a očakávajúc vnútornú silu vo viere, nepýtajúc sa na to, či zloba potrvá krátko, dlho, alebo večne, netrápiac sa a neumárajúc sa myšlienkami na skonanie, veriac, že predsa len Boh vládne.
Ajhľa to znamená pokoj kríža, pokoj Boží, ktorý spôsobuje, že človek aj vnútorne má pokoj, je zmierený s každým a nikoho neznepokojuje. Je to dielo Božie, známe jedine tým, ktorí to už skúsili.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať