24. OKTÓBER

24. OKTÓBER

Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste nebrali nadarmo milosť Božiu.

2. Korintským 6, 1

Proti milosti hrešievame dvojako. Po prvé: Keď som zhrešil proti Božiemu prikázaniu a k hriechu pridávam diabolský dodatok, že si zúfam alebo pochybujem, že mám pevnú vieru, a svedomie ma obviňuje, akoby Boh nechcel hriechy odpustiť a nijakej milosti už nebolo. Tu už nie je nijaká milosť, len Boh so všetkou milosťou popieraný a odstránený.
Po druhé: Keď dobré skutky a k nim taký istý diabolský dodatok pripájam, a spolieham sa a utešujem sa tým, že za ne pred Bohom obstojím a zbavím sa hriechov; tým odstraňujem milosť, ako keby nebola nevyhnutná a užitočná, pretože ju môžu skutky nahradiť. To je podobné popieranie Boha so všetkou milosťou.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať