Pomoc a solidarita nem. evanjelikov pracovníkom cirkví vo Východnej Európe

Aj v našej cirkvi sú všeobecne známe pojmy pomoci a solidarity nem. evanjelikov pre menšinové cirkvi v krajinách Východnej a južnej Európy. Sú to Evangelische partnerhilfe a Hoffnung fuer Europa. Do tejto pomoci sa zapája aj Ev. lut. cirkev Saska a jej duchovní cez ich Pokladňu solidarity Spolku farárov. Pretože v čase NDR aj oni prjímali takúto pomoc Západu, vedia to teraz oceniť, a sú preto v obetovaní na čele Nemecka. Vlani takto vyzbierali 355.174,60 Eur, predvlani 340.731,67 Eur. V celom Nemecku táto zbierka v r. 2011 vyniesla takmer 2 milióny Eur.

Z príležitosti 20. jubilea založenia Evanjelickej partnerskej pomoci budú sa 22. a 23. okt. 2012  vo Viedni konať oslavy vďakyvzdania za účasti partnerských cirkví Slovinska, Poľska, Česka, Slovenska a Maďarska. Na bohoslužbe bude rečniť biskup domácej cirkvi M. Buenker.

(www.evlks.de)

Komentovať