5. OKTÓBER

                                                          5. OKTÓBER

 

Na Hospodina som volal so svojho súženia a On ma vyslyšal.

 

                                                                                                                                                             Jonáš 2, 3 a

 

     Na Hospodina, na Hospodina, a na nikoho iného práve na Toho, ktorý sa hnevá a tresce a na nikoho iného! Musí to byť také silné volanie, že On odpovie. Nie je to nič iné, len volanie čistou vierou srdca, ktoré sa v núdzi odhodlalo a prostredníctvom pomoci Ducha sa utieka k rozhnevanému Bohu a vyhľadáva milosť, necháva sa Bohom šľahať a zároveň potešovať Jeho dobrotivosťou. Dobre si tu všimni, aký vybrúsený tvar musí mať srdce, ktoré obkopuje číri trest  a hnev. A predsa nijaký hnev a trest, ale milosť Božiu vidí a cíti, to znamená, že nechce vidieť ani cítiť, čo je možné práve najviac vidieť a preciťovať, ale chce vidieť  a cítiť milosť, aj keby bola najhlbšie skrytá. 

Ajhľa, taká veľká je cesta k Bohu, že sa musíš k Nemu prebojovať hnevom a trestom a nemilosťou ako tŕním, áno, čírymi kopijami a mečmi.

 

                                                      Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať