12. SEPTEMBER

                                                         12. SEPTEMBER

 

Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utekajte do iného.

 

                                                                                                       Matúš 10, 23 a

 

     Nie je možné, aby niekto obmedzoval Evanjelium na jedno miesto: je to učenie, ktoré má voľný priestor medzi nebom a zemou, neviazané nijakým miestom. To je skutočne pravda: mestá, miesto a priestor, kde Evanjelium alebo kázeň zaznievajú, môžu páni dôkladne brániť. Môžeš takéto mesto alebo miesto nechať a s Evanjeliom ujsť na iné miesto, a nie je potrebné, aby si pre Evanjelium zaberal a privlastňoval si aj mesto alebo miesto. Nuž, nechaj pánovi jeho mesto a choď za Evanjeliom. Potom znesieš, ak ti niekto spôsobuje neprávosť a prenasleduje ťa, ale nepretrpíš zároveň to, aby ti niekto zobral Evanjelium.

     Všimni si, takto chodia obaja, s utrpením a bez utrpenia. Ak si chceš s Evanjeliom prisvojiť aj mesto, kradneš pánovi mesto ako jeho imanie a predstieraš nepravdivo, že to robíš pre Evanjelium. Milý, Evanjelium ťa neučí niečo si ukradnúť a uchmatnúť, aj keby pán to imanie užíval proti Božej vôli a s bezprávím, a hneď tebe na škodu.

     Evanjelium nepotrebuje nijaký priestor ani mesto, aby pretrvalo; chce sa zmocniť  srdca a zotrvať v ňom.

 

                                    Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať