Valné zhromaždenie GEKE vo Florencii

Od 20. do 26. septembra t.r. sa bude vo Florencii, Taliansko , konať Valné zhromaždenie Spoločenstva evanjelických cirkví Európy (GEKE). Ide o bývalé Leuenbergské spoločenstvo cirkví, ktoré nesie od r. 2003 nový názov. V GEKE je teraz do 100 protestantských cirkví a spoločenstiev. Členmi sú aj niektoré exilové cirkvi z Latinskej Ameriky, ktoré sú tesne zviazané s materskými cirkvami v Európe. Konceptom tejto ekumény je "Jednota v zmierenej rozličnosti." Heslom VZ je "Slobodne pre budúcnosť". Na programe je o.i. i podpísanie dohody s Anglikánskou cirkvou Veľkej Británie a Írska a s Ev. lut. cirkvou v Ekvadore.Prítomných delegátov má pozdraviť aj zástupca Vatikánu. Vo februári 2013 majú sa konať konzultácie medzi GEKE a rímskokatolíckou cirkvou.

(www.ekd.de)

Komentovať