Prominentní nemeckí kresťania chcú jednotu cirkví

Prominentní nemeckí kresťania oboch konfesií vydali výzvu "Ekuména teraz – jeden Boh, jedna viera, jedna cirkev", v ktorej vyzývajú k ukončeniu rozdelenia kresťanov. Ide o laických politikov a intelektuálov . Vinia nositeľov úradu v cirkvách, že pre ekuménu málo robia. Na túto výzvu odpovedali katolícki hierchovia, ktorí tlmia túto netrpezlivosť a hovoria, že ku spojeniu cirkví bez predchádzajúcich teologických rozhovorov nemôže dôjsť." Ekuména nie je politická otázka, ale predovšetkým otázka hľadania Boha", povedal arcibiskup R. Zollitsch, predseda nemeckej katolíckej biskupskej konferencie. Príležitosťou k vydaniu výzvy je 50. výročie začatia 2. Vatikánskéhoí koncilu, ktorý mal po prvý raz v programe otázku ekumenizmu a blížiace sa 500. výročie reformácie v r. 2017.

(www.nordkirche.de)

Komentáre k “Prominentní nemeckí kresťania chcú jednotu cirkví

 1. Pravou je, že musíme hľadať Boha. A Boh je láska, ako napísal ten, čo poznal Pána Ježiša najlepšie zo všetkých.

  Lenže ľudia skôr hľadajú naplnenie svojich pozícií. Pripomína mi to epizódu tiež od Jána, kde Samaritánka hovorí: "Naši otcovia vzývali Boha na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde treba vzývať Boha. Odpovedaj jej Ježiš: Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme nebudete vzývať Otca…  Ale prichádza hodina, a už je tu, keď praví ctitelia budú vzývať Otca v duchu a v pravde; veď aj Otec takýchto ctiteľov chce mať. 24 Boh je duch, a tí, čo Ho vzývajú, musia Ho vzývať v duchu a v pravde"(J 4)

  Inými slovami: "My máme svoj kopec, vy svoj" a potom sa nenávideli, mastili a zabíjali.

  Duch je ten, čo rozlieva lásku v našich srdciach (R 5,5). Pravdu musíme obrátiť hlavne proti sebe(hoci v záujme seba), aby nás očistila.

   Problémom však je, že niektorí ľudia z čela si často viac vážia filozofické fantasmagórie, ako lásku. Povedzme také učenie o substancii, ktoré si kedysi vycucal Platón z prsta. Koľko ľudí kvôli nemu zahynulo v 30-ročnej vojne…

  Vlastne nie to učenie bolo na vine. Ale skôr neochota považovať Boha, čo je láskou za skutočného Boha. Nahradili ho modlou vlastnej múdrosti, či skôr "múdrosti" v úvodzovkách…

  Nevolám po formálnom zjednotení Cirkvi pod jednu ľudskú hlavu. 

  Len konštatujem, že tí, čo sú naozaj Kristovi sa naozaj milujú navzájom. Bez ohľadu na viac, či menej železné opony, lebo "každý, kto miluje rodiča (Boha), miluje aj toho, kto sa z neho narodil." (1J 5:1)

  Netvrdím, že musím prijímať ich názory… Ale keď nemilujem, je to pre mňa veľkou výstrahou…

   

   

Komentovať