Medzinárodná luteránska teologická konferencia v USA

V Atlante, Ga. ,USA bude sa v dňoch 31. októbra až 2. novembra t.r. konať medzinárodná konferencia luteránskych teológov .Organizátorom a hostiteľom je LC MS ,komisia pre teológiu a cirkevné vzťahy, ako aj úrad cirkevného prezidenta (biskupa). Pozvaných bude do 120 teológov z konfesionálnych cirkví. Témou bude  :Reformácia a jej znaky pre 21. storočie -biblické a vyznávačské svedectvo pre svet.

(www.lcms.org)

Komentovať