28. AUGUST

                              28. AUGUST

 

Žena, keď rodí, má zármutok, pretože prišla jej hodina…Tak aj vy: teraz máte zármutok, ale zase vás uvidím, a srdce bude sa vám radovať.

 

                                                                                                                                                         Ján 16, 21 – 22

 

      Narodenie je spojené vždy s novým utrpením, ktorým prichádza na svet nový človek a starý zomiera. Lebo viera a vzhľad sa posilňuje cvičením. Aj keby človek prechádzal väzením alebo mečom, cholerou alebo smrťou, má povedať: Ajhľa, to je moje narodenie; teraz musím vytrvať a čakať na Boha, a pretrpieť  pôrodné bolesti, kým sa nenarodím. Tu je veľká vec viery, ak má človek vytrvať; ale inak nijakej inej cesty niet!

Takto je náš život neustálym hnevom so starým človekom a hľadaním a túžbou po živote nového človeka. Evanjelium je slovo, ktoré neplodí deti, čo sú postrácané v pustatine, ale keď sú počaté, mladí chalani a panny, hodia sa pre manželstvo, t.j. učia sa, a plodia ďalšie duchovné deti.

 

                              Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať