Kauza Bezák

Je sezóna, tak beriem túto tabakovú správu ako osvieženie v horúcich dňoch – chladenú, so štipkou korenia, soli cukru a zaliatu kyselkavým jablčným octom.

Táto kauza nie je naša. Kauza je ilustráciou toho, že v rkc sa biskupi ustanovujú a odvolávajú hierarchicky a veci riadi zvrchu, teda diktátom.

Včera som videl v lampe interview s Františkom Mikloškom, významným a uznávaným r. katolíkom, ktorý ako prvý na odvolanie Bezáka aj upozorňoval. Vyzerá byť rozrušený a úprimne zmätený. R. Bezák je obľúbený, a zdá sa niet mu čo vyčítať (čo ja, hoci luterán, vnímam podobne – biskup Bezák sa mne osobne zdá úplný  “pohoďák”), na druhej strane chcú aj rešpektovať “Roma locuta, causa finita”. So všetkou úctou by som povedal: budú si slovenskí katolícki musieť ujasniť hierarchiu v personálnych a finančných otázkach a možno spomenúť, čo presne znamená “neomylnosť” pápeža.

V evanjelickej cirkvi je to inak. Evanjelická cirkev je organizovaná zospodu, a vedenie zborov je duálne – teda farári a dozorcovia. Teda cirkevný zbor volí svojho laického zástupcu a aj farára. Zbory si volia svojich biskupov “demokraticky” väčšinovým hlasovaním spomedzi kandidátov.

Duálny systém tiež znamená, že na správe vecí cirkevných, aj keď nie vieroučných, sa podieľa aj dozorca – laik, na všetkých úrovniach, teda aj najvyššej. Keď ide o peniaze, tak sú financie cirkevné prísne oddelené od financií duchovenstva. V našej cirkvi sa vedie účtovníctvo na všetkých úrovniach – robia to na to určení funkcionári, účty sa kontrolujú komisionálne a odobruje ich výročné presbyterstvo – teda laické vedenie. V tomto zmysle sú škandály s financovaním resp. bačovaním s cirkevným majetkom obmedzené a zriedkavé, aj keď nie vylúčené.

Tento systém sa vytvoril v evanjelickom prostredí už od stredoveku, po reformácii a ukazuje, že v tomto smere je naša cirkev nastavená výborne a pokrokovo a to už veľmi dlho. Za to by sme mali byť pánu Bohu vďační.

Aby sme nezaspali na vavrínoch, chcel by som upozorniť, že aj u nás hrozia zneužitia nášho duálno demokratického systému:

–  Na jednej strane je možné zneužitie demokracie a voľby ľudu na rozhodovanie o vieroučných otázkach. Teda, hrozí nám nebezpečenstvo, že demokratická väčšina na synode z nejakých príčin demokraticky rozhodne o niečom vieroučnom čím sa môže naša cirkev spreneveriť Božiemu slovu resp. jeho vôli. Príklady by sa našli napr. v USA alebo v Škandinávii, kde už takéto situácie nastali. Takéto prípady potom spôsobujú rozkol, a obrovský nepokoj a nejednotu. Mám uviesť zopár živých príkladov z prostredia slovenskej ecav?

Na druhej strane, je teoreticky možné “demokraticky” zvoliť biskupa reps. dozorcu, ktorý sa spreneverí dobrej správe vecí cirkevných , napr. vo financiách – a nepozornosť orgánov resp. volebný mandát – môže z moci úradnej spôsobiť neprávosť resp. neporiadok. Tiež nebudem ilustrovať.

Teda ani u nás nie je systém immúnny na zneužitie – ako každý ľudský systém, akokoľvek ho budeme pozlacovať Božími menami.

Treba ale povedať aj to že veríme na vedenie cirkvi Duchom Svätým –radcom, ktorý nám a aj tým ktorý sú v úrade pomáha a radí, tak aby konali a rozhodovali v súlade s Jeho vôľou. Pastierom a kazateľom sa nemôže stať hocikto. Do úradu uvádzame určeným spôsobom – farárov ordináciou –ale nakoniec aj úvodom presbytera, alebo obyčajnou konfirmáciou. Do úradu rodiča sobášom resp. sv. Krstom. Vždy je to však spojené a utvrdené – vysvätením, skladaním rúk, modlitbou k Duchu Svätému v zmysle prosby “Potvrď ó Bože, čo si pri nás vykonal”.

To je súčasťou našej luteránskej viery – v potrebu Božej milosti, nedokonalosti ľudského snaženia a Jeho neúnavnej starosti o nás. Znie to možno divne – ako si môžeme byť istí? – ale o tom je viera a o tom je naša cirkev.

Zhrnul by som to tak, že kauza “odvolanie Bezáka” je hraničnou situáciou, kedy slovenskí katolíci narazili na limit svojej organizácie. My evanjelici by sme sa nemali z tohoto škodoradovať, resp. posmievať. Naša organizácia vecí cirkevných je možno v tomto lepšia, ale má tiež svoje limity. Mali by sme hľadať pravdu, a hľadať ju pokorne. Byť na strane utláčaných a tých ktorým sa deje nespravodlivosť. A byť hlavne poslušnými Kristovi: “jedni druhých bremená znášajte”. Aj nám znie apoštolská výstraha: “kto stojí, nech hľadí aby nepadol”.

PS. Jedna vec, ktorá ma zarazila, keď p. arcibiskup v lampe na jar povedal: “ja nemám priame spojenie na Krista”, keď hovoril o radení sa o personálnych otázkach. Zaujímavé a pokorné. Ale provokatívne by som sa opýtal: “Jak né? Co né?” My luteráni ho máme.

5 Komentáre k “Kauza Bezák

 1. mustafa

  vdaka.

  > "ja nemám priame spojenie na Krista"

  Paul Johnson to tak pekne formuloval v Dejinach Krestanstva, ze v urcitom obdobi sa jednoducho prijal uzus, Duch Svaty komunikuje s krestanmi jedine skrze oficialne kanaly sluzobnym postupom zhora. A RKC to neskor (po svojom vzniku) dotiahla do extremu.

 2. misko

  Drobná poznámka k obsahu vášho príspevku – hranica stredoveku nie je jednotne určená, ale neviem, či nájdete takú možnosť, že by ste mohli tvrdiť, že sa niečo také, ako popisujete v evanjelickom prostredí vytvorilo v stredoveku – skôr v ranom novoveku.

  A potom ohľadom kauzy teraz emeritného otca arcibiskupa Bezáka. Kauzu z toho vytvorili skôr médiá. Minimum Slovákov predtým, ako sa to začalo pretriasať, vôbec vedelo, kto Bezák je. Teraz je zrazu každý odborník na to, ako má Vatikán konať. Ja nie som nadšený Bezákovým odvolaním, ale ako katolík vidím, že mnohým veriacim, ktorí chodievajú pravidelne na bohoslužby, to veľmi neprekáža. Ľudia vedia, že eucharistiu rovnako platne odslúži akýkoľvek katolícky kňaz, podobné je to pri birmovke či kňazskom svätení. Osobnosť duchovného cirkevný život stimuluje pozitívne alebo negatívne, ale nie je rozhodujúca. Okrem toho – zavďačiť sa nedá každému.

  "v rkc sa biskupi ustanovujú a odvolávajú hierarchicky a veci riadi zvrchu, teda diktátom." Voči tomuto tvrdeniu mám tiež výhrady. Pápež ustanovuje aj odvoláva biskupov na základe informácií "zdola" – z krajiny, kde biskup bude pôsobiť.

  Marana tha!

  1. tabak

   neomylný. To preto, lebo koná na základe informáciií "zdola".  Lepšie by bolo, keby konl na základe informácií "zhora". Alebo keby sa aspoň spýtal Roberta Bezáka! Takto nevie, či bol odvolaný preto, že sa stýkal s nevhodnými osobami, alebo preto, že v arcibisk.reštaurácii zle varili.

   1. misko
    1. Nikto nie je neomylný.
    2. Neomylnosť pápežského úradu sa ani zďaleka nevzťahuje na menovania a odvolania biskupov.
    3. Nikto nevie, či bol otec biskup odvolaný pre to alebo ono? No, široká verejnosť to nevie. Ale tá to ani potrebovať nevie.

    Marana tha!

    1. tabak

      Veď ja s Vami plne súhlasím:

     1.  Nikto neni neomylný, ani pápež.

     2. Neomylnosť pápežského úradu sa preto ani zďaleka nevzťahuje  na menovanie a odvolanie biskupov

     3.  Nikto, ani p.biskup sám nevie prečo bol odvolaný. O.K. Ako hovoríte, rkc. verejnosť to ani "potrebovať nevie" a pápež to vedieť nepotrebuje. 

Komentovať