55. stretnutie pozónistov Saska v Cvikove

 V saskom meste Cvikov sa na svojom pravidelnom 55. stretnutí zišlo do 

1500 pozónistov , čo je jedna tretina všetkých aktívnych hudobníkov na pozaune v  ev. krajinskej cirkvi. Na programe boli klasické i moderné skladby, ale aj špeciálne diela skomponované pre túto príležitosť. V nedeľu ráno hrali hudobníci na desiatich miestach v meste aj v jeho okolí. V sobotu zaplnili námestie a dali tak na vedomie občanom o chvále Boha. V nedeľu popoludní o 14. hodine sa konali záverečné bohoslužby v Mestskej hale s účasťou 1700 pozónistov. Kázal krajinský biskup Jochen Bohll na slová tohoročného hesla:"Moja sila sa dokazuje v slabosti." Budúce stretnutie bude v r. 2016 v Drážďanoch.

(www.evlks.de)

Komentovať