Učia sa čítať a písať pomocou Biblie

 Vo svete žije v súčasnosti takmer 800 miliónov ľudí, t.j. 17% , ktorí nevedia ani čítať ani písať, sú teda analfabetmi. Mnohé biblické spoločnosti preto vyvinuli projekty a programy, aby pomocou biblických histórií naučili ich čítať a písať. Najviac analfabetov je v južnej a západnej Ázii, v Afrike južne od Sahary, no aj v samotných USA je nepredstaviteľných 32 milióna dospelých, ktorí nevedia vyplniť jednoduchý formulár. V súčasnosti jestvuje 54 projektov v rôznych jazykoch na odstránenie analfabetizmu pomocou Biblie, no až 21 z nich doteraz nezačalo prácu pre nedostatok financií. 

(www.idea.de)

Komentovať