24. JÚN

                                                         24. JÚN

 

                                           Deň narodenia Jána Krstiteľa

 

 

Ajhľa, Baránok Boží!

 

                                                                                                                                                                Ján 1 , 36 b

 

 

      Aj ostatní proroci ohlášali príchod Krista, že On vyslobodí svet z hriechov. Ale tu nie je ani Izaiáš ani Jeremiáš, čo by mohli povedať: To je Ten, ktorého máte prijať.

Ján je jediný, ktorého hlaa ako prvý zaznel a ukázal prstami na Toho, v ktorom jedine možno nájsť odpustenie hriechov. Také prsty človek nikdy nemal, ani nevidel, ako sú prsty Jánove, ktorými ukazuje na Baránka Božieho. Preto, koho hriech tlačí, diabol a smrť desí, nech pozrie len tomuto kazateľovi na ústa a prsty, on ho správne poučí a ukáže, kde dosiahne odpustenie hriechov a pokoj s Bohom. To je radosť, ktorú môže mať svet, a nielen Zachariáš a Alžbeta.

 

                                                      Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať