25. JÚN

                                                         25. JÚN

 

 

                                       Pamiatka Augsburskej konfesie (1530)

 

 

Ajhľa, dnes urobil som ťa opevneným mestom, železným stĺpom, bronzovou hradbou proti celej krajine, proti kráľom Júdu a jeho knieťatám, proti jeho kňazom a ľudu krajiny. Abudú brojiť proti tebe, ale nepremôžu ťa, lebo ja som s tebou- znie výrok Hospodinov- aby som ťa vyslobodil.

 

                                                                                                                                      Jeremiáš 1, 18 – 19

 

 

      Hor sa, všetci pospolu, ako ste spolu a náležite pospolu, pápeženci a Švermeriáni na jednej hromade, len ihneď na Luthera. Vy pápeženci spredu, Švermeriáni od chrbta, vy diabli zo všetkých končín naň rad- radom, štvite, naháňajte, s istotou ho odstráňte, narobte vôkol seba poriadny vietor. V skutočnosti to nie je Luther, ktorého naháňate, vy musíte Lutherovo učenie nechať na pokoji a nedotknuté, aj keby ste sa hneď z desiatich svetov zoskupili. Všimnite si dobre Lutherovu pieseň: 

        Hrad prepevný je Pán Boh náš,/ zbroj výborná i sila,/

        z každej núdze vytrhne nás, / ak by nás zachvátila; 

       veď starý nepriateľ / zničiť by nás chcel, /

       veľká moc a klam /  strašná jeho je zbraň,

       v svete nemá rovného.

 

 

                                                                        Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať