29. MÁJ

29. MÁJ

Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy, duchovní, napravte ho v duchu tichosti -…

Galatským 6, 1

Kráľovstvo Kristovo je kráľovstvo viery, ktoré každodenne pôsobí svojím dielom, borí sa s hriechom a bojuje proti smrti, kým to Kráľovstvo nedosiahne dokonalosť. Aj keby sa niekto dopustil nejakého poklesku, čo sa zavše stáva, aj tak je Kristus prítomný, rozhoduje svojím Duchom a premáha hriech, dvíha skleslého a hovorí: Vstaň, brat, nech ťa nepremôže nijaká núdza, vždy znova sa obnovujúca, tak silne prenikajúca. Bez pokleskov to nebýva; len hlaď, aby si úplne neklesol. Tu platí padanie a vstávanie, pretože žijeme na zemi. Útecha je však iba pre tých, ktorí zhrešili zo slabosti a nie so zlým úmyslom, úmyselne.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať