TAIZÉ 2012 – týždenný pobyt v komunite bratov z Taizé

Srdečne pozývame stráviť týždeň 30.6. – 8.7.2012 spolu s mladými zo Slovenska a z celého sveta vo Francúzsku, v medzinárodnej ekumenickej komunite bratov z Taizé.

Prečo prísť do Taizé?

Komunita od svojich počiatkov smerovala k dvom cieľom: žiť v spoločenstve s Bohom skrze modlitbu a byť kvasom pokoja a dôvery uprostred ľudskej rodiny.

Pobyt v Taizé je príležitosťou hľadať spoločenstvo s Bohom v modlitbe, speve, tichu a rozjímaní. Možno tu znovuobjaviť vnútorný pokoj, zmysel života a novú silu.

Skúsenosť jednoduchého života zdieľaného s druhými nám pripomína, že každodenný život, taký aký je, je miestom, kde nás očakáva Kristus.

Niektorí mladí ľudia hľadajú spôsob, ako možno celým svojím životom nasledovať Krista. Čas v Taizé môže pomôcť rozpoznať toto volanie.

V zdielaní jednoduchého života s ľuďmi z rôznych krajín i kresťanských tradícií možno objaviť nový rozmer Cirkvi.

O Taizé by sa dalo veľa písať, ale najlepšie je zažiť…


Cesta
Odchod: z Bratislavy 30.6. 2012 (sobota) v popoludňajších hodinách.

Návrat: 9.7.2012 (pondelok) ráno / doobeda.

Dopravný prostriedok: autobus

Cena: 100€ (nezahŕňa poistenie) +  príspevok na ubytovanie a stravu: 40-64€/týždeň (do 30 rokov) resp. 80-176€/týždeň (nas 30 rokov).

 

Dobre rady pre nových i skúsených Taizé pútnikov ponúka táto stranka: http://www.taize.fr/sk_rubrique524.html.

Prihlásiť sa možeš (čo najskôr) na emailovej adrese taize.bus@gmail.com.

Komentovať