21. MÁJ

                                                          21. MÁJ

 

Podobné je kráľovstvo nebeské kvasu, ktorý vzala žena a zarobila do troch štvrtiek múky, takže všetko nakyslo.

 

                                                                                                                                                          Matúš 13, 33 b

 

      Podľa toho bolo Evanjelium ako nový kvas kedysi zarobené medzi ľudské pokolenie (to je cesto); neprestane pôsobiť až do konca sveta, ale bude prenikať všetkými tými, ktorí budú spasení, a dostane sa ku všetkým, ktorí sú ho hodní, aj proti všetkým pekelným bránam. A ako je nemožné, aby sa raz do cesta zarobený kvas mohol od cesta úplne oddeliť, pretože podsatu cesta zmenil, je tiež nemožné, aby kresťania mohli byť od Krista odtrhnutí. Lebo Kristus je s nimi ako kvas s cestom tak spolčený, že sú jedno telo, jedna spoločná vec, koláč, chlieb, atď.

Preto je márne úsilie diabla cirkev zo sveta vyhnať a prenasledovať, veď je to tak, akoby chcel Krista od veriacich, kvas od cesta oddeliť. Ako nie je možné človeku oddeliť zarobený kvas od cesta, je nemožné, aby diabol Krista od cirkvi oddelil. Cesto je nakvasené, diabol neoddelí kvas od cesta. I keď by ju varil, piekol, pražil, vždy však aj s kvasom – Kristom v nej. A má v nej zostať až do súdneho dňa, aby všetko nakvasil a nič z cesta nezostalo nenakvasené.

 

                                                                           Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať