Evanjelické bohoslužby počas Svätodušnej nedele v TV a rozhlase

V nedeľu 27. mája kresťania slávia Svätodušnú nedeľu. Prinášame pozvanie pre tých, čo nemôžu ísť do zhromaždenia, pozrieť si prenos evanjelických služieb Božích v rozhlase a televízii.

Rozhlas:

Slovensko a Regíny : Evanjelické služby Božie z cz Častkov o 9.04 hodine.

Televízia:

ARD o 10.00 hodine: prenos ev. služieb Božích z Dómu v Ratzenburgu.

Česká televízia 2: o 9,30 hodine ev. služby Božie z Prahy-Vršovíc.

"Nie vojenskou mocou ani silou, ale mojím Duchom- hovorí Hospodin mocností." Zachariáš 4, 6

Požehnané Svätodušné sviatky!

Komentovať