1. MÁJ

1. MÁJ

Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril,…

1 Mojžišova 1, 27 a, b

Týmto opakovaním azda chce Mojžiš poukázať, že Boh zo svojho najkrajšieho diela mal veľkú radosť a nad ním triumfoval, netešiac sa tak z ostatného stvorenstva ako práve z človeka, ktorého stvoril na svoj obraz.

Bez pochýb je tiež pravda, že vtedy mal Boh radosť a záľubu vo svojom rozhodnutí a stvorení človeka, aj dnes prináša s radsoťou a láskou svojmu dielu vo svojom Synovi a našom Spasiteľovi Kristovi stratenú dokonalosť.

A je užitočné, aby sme to postrehli, predovšetkým videli, že Boh iba to najlepšie pre nás zamýšľa a teší sa zo svojho zámeru a rozhodnutia, priviesť k duchovnému životu vzkriesením z mŕtvych všetkých, ktorí uverili v Krista.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať