ELC AV v Rusku podpísala dohodu s moskovským teologickým seminárom

Biskupi Evanjelicko-luteránskej cirkvi a.v. v Rusku Konstantin Andrejev a Igor Kniazev po trojmesačnej príprave podpísali s rektorom teologického seminára v Moskve Cucerovom A.I.  a jeho spolupracovníkmi dohodu o vzájomnej spolupráci a pomoci. Táto bude spočívať v poskytovaní vzdelávania aj pre ruských luteránov.Seminár je určený pre vzdelávanie pastorov, evanjelizárorov, učiteľov a iných cirkevných pracovníkov evanjelikálnych cirkví Ruska. Konfesionálne predmety pre luteránov budú prednášať osobitne pozvaní odborníci tejto cirkvi. Podľa tejto dohody môžu študenti nastúpiť na štúdium už v septembri t.r.Seminár má štátnu licenciu ako vysoká škola .

(www.baznica.info)

 

Komentovať