Rómovia – problém vo Švédsku

7. marca 2012 sa v Linkopingu konala jednodňová konferencia o riešení problému Rómov vo Švédsku, ktorý sa javí ako veľmi ťaživý. V ostatných rokoch sa vo Švédsku osadilo do 50 tisíc Rómov , prevažne z juhovýchodnej Európy. Švédska spoločnosť ,ktorá je veľmi tolerantná a plniaca ľudské a menšinové práva občanov, tentoraz zápasí v praxi i teórii v otázke integrácie tejto menšiny do spoločnosti. Otázka si vyžaduje spoluprácu právnikov, novinárov, sociálnych pracovníkov i cirkvi. Na konferencii odzneli referáty z týchto oblastí. O otázke Rómov v strednej a východnej Európe referoval Bakay Péter, evanjelický farár z Maďarska, ktorý sa venuje rómskej misii. Podľa neho sa hovorilo otvorene, priamo a nechodilo sa okolo horúcej kaše. Súčasťou boli aj návštevy troch okolitých cirkevných zborov, kde sa venujú otázke prisťahovalcov. Rozhovory s vedúcimi pracovníkmi boli požehnané a užitočné pre obe strany.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať