Biskupi troch kresťanských cirkví v Maďarsku mali pravidelné stretnutie

21. februára t.r. na pozvanie Predsedníctva Reformovanej cirkvi v Maďarsku sa v priestoroch jej ústredia konalo pravidelné stretnutie Stálej rady Katolíckej biskupskej konferencie Maďarska a biskupov ref. a ev. cirkví. Na záver vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom sa konštatuje, že stretnutie bolo výrazom ekumenickej spolupráce, pestovania osobného bratského priateľstva a hľadania odpovede na službu cirkví v súčasnej spoločnosti. Riešili sa najmä otázka finančné, vzdelávania a rómskej problematiky. Na prahu pôstu biskupi vyzdvihujú jeho duchovný aspekt a vyzývajú  svojich veriacich i celú spoločnosť k stíšeniu, pokore a modlitebnej horlivosti.

(www.evangelikus.hu)

Komentáre k “Biskupi troch kresťanských cirkví v Maďarsku mali pravidelné stretnutie

Komentovať