Ateisti proti evanjelizácii v Bielefelde, Nemecko

Organizácia Pro Christ organizuje v Bielefelde v dňoch 18.- 25. marca t.r. evanjelizáciu s názvom"Pán Boh na nás nezabudol". Je určená pre kresťanov krajinských a slobodných cirkví. Kázať na nich má známy evanjelizátor,0, ev. farár z Kasselu Ulrich Parzany. Ateisti teraz organizujú protipodujatie 2. marca v autonómnom mládežníckom centre mesta. Na kresťanov útočia ako na tmárov, ktorí sú vraj  proti pokroku, homosexuálnym párom, rovnoprávnosti žien a absolútne veria Biblii. Organizátori nereagujú na tieto výpady a jednoducho ich iba berú na vedomie.

(www.idea.de)

Komentáre k “Ateisti proti evanjelizácii v Bielefelde, Nemecko

  1. tabak

     téma evanjelizácie zneje určite  ako silná káva: Pán Boh na nás nezabudol!! – Isteže by si radšej priali, aby na nich zabudol – najmä na poslednom súde. 

Komentovať