Výzva presbytéria Evanjelickej cirkvi v Maďarsku

Presbytérium Evanjelickej cirkvi Maďarska vydalu výzvu ku všetkým cirkevným zborom a zariadeniam tejto cirkvi, aby v týchto časoch krutej zimy otvorili podľa svojich možností svoje priestory a  zaopatrili núdznych, ktorí sú na to odkázaní.  

(www.evangelikus.hu)

Komentovať