Nový biskup ELC AV v Rusku

V nedeľu 8. januára 2012 bola v cirkevnom zbore Evanjelicko-luteránskej cirkvi AV v Rusku v rámci služieb Božích ordinácia vikárneho biskupa pastora Igora Kniazeva.Obrad ordinácie vykonal biskup cirkvi Konstantin Andrejev. Obrad pozostával z čítania Božieho slova, otázok a odpovedí, modlitby, požehnania, pomazania križmou, odovzdania mitry, prsteňa a berly. Na obrade boli prítomní kňazi centrálneho okruhu tejto cirkvi. Ordinovaného pozdravil aj prezident cirkvi a hostia slobodnej ev. cirkvi z Nemecka. Úlohou nového biskupa bude duchovná opatera cirkevných zborov v Severozápadnom cirkevnom okruhu .

(www.luther.ru)

Komentovať