Farárka pri Červenom mori

Od leta m.r. je zriadená kňazská stanica zahraničného ev. zboru EKD v egyptskom centre turizmu -Hurghade. Má 29-rokov a volá sa Eva Gabra. Okolo seba zhromažďuje deti, dôchodcov, turistov. V Hurghade a okolí žije trvalo do 7 tisíc Nemcov. Pracujú v hoteloch a školách pre potápanie. Trvalo sú tu usadení aj nemeckí dôchodcovia. Osobitnú úlohu zohráva pre ňu pastorizácia nemeckých žien, vydatých za moslimov. Niektoré konvertovali na islam, iné si ponechali svoju kresťanskú vieru, no ich viera a povedomie je veľmi chabá. A tu pomáha Eva Gabra, lebo sama pozná zmiešané manželstvo s cudzincom – Egypťanom. Pravda ,jej manžel je Kopt a je tiež farárom. Na starosti má koptský ev. zbor v Hurhade. Problémy sú zatiaľ s bývaním a miestom pre bohoslužby. Nateraz sa konávajú v záhrade honorárneho nem. konzulátu v Hurghade.

(www.ekd.de)

Komentovať